Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2007

ΑντιθέσειςΕις όλας τας σημαίνουσας αντιθέσεις της ανθρώπινης ιστορίας ο φορέας
(ο άνθρωπος) αποτελεί φύσει το αίτιον της αντιθέσεως, και είναι θέσει
το μέσον εκδηλώσεως της αντιθέσεως ομού.
Αφαιρουμένου του αιτίου, εκλείπει και το αποτέλεσμα,
εκλείπει δε μοιραίως και η αντίθεσις.

Παραδείγματος χάριν, εκάστη απουσία ασθενούς, λόγω θνητότητος, υπό της δράσεως κομπογιαννίτου τινός ιατρού, λύνει μιαν αντίθεσην . Την θεμελιώδη αυτή μεταξύ
Ζωής και Θανάτου. (εδώ για τις ανάγκες του παραδείγματος, θεωρούμε την θνητότητα αξιωματικώς υπαρκτή).
Εκάστη απουσία όμως ενέχει ένα αίτιον μιας νέας αντιθέσεως.
Φερ΄ ειπείν, η αντίθεσις της χήρας του απολεσθέντος ασθενούς, έναντι του φονέα
Ιατρού του συζύγου της.

Τούτο όμως, δεν δύναται να διαιωνίζεται εσαεί και επ΄ αορίστου, διότι δεν θα επιτύχουμε ποτέ να απεκδυθούμε το «ένδυμα» των αντιθέσεων.
Όπερ σημαίνει, εάν τα «πάντα» ηδύναντο να είναι απόντα, τότε και μόνο τότε
θα ήτο τελειωτικώς απούσες οι αντιθέσεις.
Μοιραίως δε, αναδύονται τα ακόλουθα ερωτήματα:

Υπήρξε άραγε εποχή κατά την οποία ουδέν ήτο παρόν;

Θα ήτο άραγε σκόπιμο, ή μη αναγκαίο, να θέσωμεν το κάθε τί εις κατάστασην απουσίας, και ειδικότερα να καταστήσωμεν καθείς έκαστος, τον έκαστο εαυτό απόντα;

Εάν ναι, ποία σημασία θα προσέδιδε στα καθ΄ ημάς το γεγονός;

Και υπό ποίους όρους κάποιος θα διήγαγε τον απόντα βίο του,
όντας απών πλέον και ο ίδιος ;

9 σχόλια:

Composition Doll είπε...

Μα δεν θα ήταν αφόρητα βαρετά χωρίς τις αντιθέσεις? Ακριβώς έτσι όπως το λέτε: βίοι απόντες.

kostis-b είπε...

Σαφώς και θα ήταν βαρετά.
Με αφορμή την σοφή παρέμβαση σας
και προς επίρρωσην των προαναφερθέντων,
θα επέκτεινα τούτους τους συλλογισμούς με τα ακόλουθα ευφυολογήματα, ως εξής:

-Αι αντιτιθέμεναι παρουσίαι παρουσιάζουν απείρως μεγαλύτερο ενδιαφέρον, έναντι των μή-αντιτιθεμένων απουσιών.

-Άξιζε που υπήρξαμε, έστω και δια να αντιτιθέμεθα κωλοβαρούντες ή και δια να κωλοβαρούμε αντιτιθέμενοι.

Τέλος.
-Ας μην γελιόμαστε, υπήρξε λόγος που υπήρξαμε. Κάποτε θα τον ανακαλύψουμε.Αρκεί να μην να απουσιάζουμε.

Ευχαριστώ.

Composition Doll είπε...

Τα δύο τελευταία σας ευφυολογήματα ξεπερνούν τον εαυτό τους και μετατρέπονται σε σοφίες.

Bonjour, αγαπητέ.

kopoloso είπε...

Μία κατάσταση όπου τα Πάντα θα ήταν απόντα είναι ανέφικτη καθώς ακόμη και σ’ αυτή την περίπτωση θα ήτο (τρανταχτά) παρόν το Τίποτα.
Πολύ φοβούμαι λοιπόν πως οδηγούμεθα σε αδιέξοδον.
Διερωτώμαι όμως, μήπως η "αντι-ύλη" θα ήτο μία γόνιμη σπορά από την οποία θα ημπορούσε να ξεφυτρώση (αίφνης) μια κάποια λύση... σε μορφή περικοκλάδας ίσως...

kostis-b είπε...

Το αδιέξοδο το διέκρινα.Αλλά και η λύση υπό μορφή περικοκλάδος δεν νομίζω πως θα μας λύτρωνε.
Διότι και η ύπαρξη της αντι-ύλης (ως σποράς) είχε προυπόθεση την ύπαρξη ύλης στο πρώιμο σύμπαν. Σαν να κοιτιέται δηλ. η ύλη στον καθρέφτη και να βλέπει το αγαπημένο είδωλο της.
Αντίθετα, έχω την υποψία, πως η αναζήτηση μας πρέπει να κατευθυνθεί προς την ύπαρξη ή μη του Τίποτα.
Και εξηγούμαι: Μια τρανταχτή απουσία του Τίποτα, προυποθέτει μια
εξίσου λαμπερή παρουσία του Κάτι.
Η παρουσία (έστω και τρανταχτή) όμως του Τίποτα θα μπορούσε να εγγυηθεί μια καλή αρχή
για την διερεύνηση της πιθανότητας
της πλήρους απουσίας των πάντων.
Τελευταία μαρτυρία για την ύπαρξη του Τίποτα έχει καταγραφεί υπό ομάδα φυσιοδιφών σε περιοχές αι οποίαι εντοπίζονται στις παρυφές
του εγκεφαλικού φλοιού εκείνου του ενδημικού είδους ανθρώπων οίτινες καλούνται Υπουργοί Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων. Η μεταπήδησις δε,
του Τίποτα από τον έναν εκγεφαλικό
υπουργικό φλοιό στον άλλο, και ούτω
καθεξής, συντελείται με την μέθοδο
της καταβολάδος.

landlord45 είπε...

Αν δεν θέτετε μία μία τις ερωτήσεις , εγώ πάντα αδιάβαστος θα έρχομαι.
Πράξτε ανάλογα.

Composition Doll είπε...

Οι επιστήμονες κοσμολόγοι υποστηρίζουν ότι αμέσως μετά το Big Bang δημιουργήθηκε αντι-ύλη σε ίσες ποσότητες με την ύλη. Για κάποιο λόγο όμως η αντι-ύλη εξαφανίστηκε όχι όμως και η ύλη, ενώ έπρεπε κατά την επαφή τους να εξαφανιστούν και οι δύο και να μετατραπούν σε ακτινοβολία στην αρχή της γέννησης του Σύμπαντος.

Συμπέρασμα: όλα είναι ύλη!

kostis-b είπε...

Σωστά τα λέτε.
Επίσης εάν καταλήγατε στο: Όλα είναι ενέργεια, πάλι σωστό θα ήταν.

Το σύμπαν, σύμφωνα με τους φυσικούς,
αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από
ύλη,(υπολογίζουν ότι υπάρχουν κάποιες ελεύθερες ποσότητες αντιύλης)
διότι κατά την γέννηση του, στα πρώτα εκατομμυριοστά του πρώτου δευτερολέπτου παράγονταν σχεδόν ίσες ποσότητες υλης και αντιύλης,
αλλά με μια ελάχιστη άνιση παραγωγή.
Για κάθε 300.000.000 αντικουάρκ,
παράγονταν αντιστοίχως 300.000.001
κουάρκ. Δηλαδή ένα σωματίδιο επιπλέον.
Αυτήν η απείρως μικρή ασυμμετρία,
κατά την διαδικασία αλληλοεξαύλωσης των σωματιδίων ύλης και αντιύλης
μεταξύ τους, άφηνε πάντα ένα πλεονάζον κουάρκ ύλης.Αυτά τα εναπομείναντα αζευγάρωτα σωματίδια
(μαζί με τις τεράστιες ποσότητες ενέργειας) αποτέλεσαν το οικείο σύμπαν. Βέβαια υπάρχουν και θεωρείες που λένε ότι η ίδια ακριβώς διαδικασία εξελίχτηκε (προς
μια άλλη χωροχρονική κατεύθυνση), με την διαφορά ότι εκεί η ελάχιστη κρίσιμη υπεροχή ήταν υπέρ των αντισωματιδίων.
Εκεί λοιπόν πιθανότατα υπάρχει μια αντιΓή, με αντιkopoloso,
αντιcd,αντιKostis-b και αντιlandloard κτλ κτλ.
Σαν να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη.

kopoloso είπε...

Γοητευτικότατη πράγματι ιδέα...
Όπως γοητευτικότατη και η επιστημονική σας γλώσσα καθώς συντάσσει αρπίσματα και συνθέτει μελωδίες χρησιμοποιώντας κουαρκ κι αντι-κουαρκ, αντί για νότες κι αντι-νότες.