Σάββατο, 26 Μαΐου 2007

Α.Κ.


Aυτότροφος θάνατος.

...Διεκδικώ το είναι μου στο παρηλλαγμένο παρόν.
Ακμάζει η απόστροφος στις λέξεις κι η αποστροφή γι αυτό.
Σκοπός άνευ διόλου σκοπού άκοπα θαρρώ.
Ράβε εμπειρίες ξήλωνε όνειρα...

...Της μνήμης μου Μήδεια
πληρώνω με κύτταρα
και μειδιώ
Θα ξημερώσω τον αυτότροφο θάνατο
εξημερώνοντας το τρυφερό πένθος.
Απέναντι, ένα μέλλον ύαινα και δίπλα, διαρκής ενεστώς ο Νέστος.
Βορά βορρά.
φυτεύω το νεκρό μου μέλος
θητεύω στο ζωντανό μου τέλος
απογεμίζω το αίμα μου
γιατί σκάνδαλο η σκανδάλη
η σκουριά φλέβα αγκαλιάζει
το εγώ σε νήφοντες λοφίσκους
παρακμάζει...

(ποίηση, Γιώργος Τσίρης)
(απόσπασμα από το ποίημα Αυτότροφος θάνατος)

Δεν υπάρχουν σχόλια: